Åt framsidan Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman


Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman grundades år 1997 av Mary-Ann Hackman.

Stiftelsens ändamål är att befrämja utbildning och stöd av, i första hand finlandssvenska och tvåspråkigt svenska synskadade och hörselskadade, samt att vid behov befrämja medicinsk forskning i syn- och hörselskador.

Stiftelsen, vars hemort är Helsingfors, delar årligen ut understöd till enskilda personer, arbetsgrupper eller samfund, vilkas behov eller målsättningar motsvarar de krav som stiftelsen ställer.