Åt framsidan Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman


Ansökan om understöd (Institutioner, arbetsgrupper)


Riktad till:

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
c/o advokat Harriet Rydberg
Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab
PB 1077, 00101 Helsingfors.

Uppgifter av institution / arbetsgrupp
 
 
 
Ansökt belopp
 
 
 
Ändamål för stipendiet
 
 
 
Referenser
 
 
 
Övriga bidrag
 


 
 
Övriga uppgifter
 


 
 
Bilagor
 
Registerutdrag, ej äldre än 3 mån
Bokslut och verksamhetsberättelse för
      senaste versamhetsperiod
Arbets-/projektversamhetsplan
Kostnadskalkyl/budget/finansieringplan
Meritförteckning
Referenser
 
 
 


   . 20